Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
slua
 1.  crowd(n m4)
 2.  crowd(n m4)
 3.  throng(n m4)
Usage
 1. na sluaite = droves of people(n:)
 2. slua + gen = a host of(num)(large number):
 3. na sluaite = masses of people
 4. thuasluaite = above-mentioned
 5. thuasluaithe = mentioned above
 6. oll-bhreisluach = gross value added
 7. breisluach glan = net value added
 8. cáin bhreisluacha = value added tax(n)
 9. Cáin Bhreisluacha = value added tax
 10. breisluach iomlán = total added value
 11. rámhainní, sluaiste, piocóidí = spades, shovels, picks
 12. táirge breisluacha níos airde = higher value-added product
 13. bhrúigh a bhealach tríd an slua = he pushed through the crowd(vi:)
 14. comhchóras na gcánacha breisluacha = common system of value added tax
 15. de bhua na n-ionstraimí thuasluaite = under the above acts
 16. breisluach iomlán cruinn arna fháil = exact total added value acquired
 17. ar dhul in éag don mhaolú thuasluaite = on the expiry of the abovementioned derogation
 18. uasluach na n-ábhar neamhthionscnaimh = the maximum value of non-originating materials
 19. aistriú nithiúil na n-urrús thuasluaite = physical transfers of the securities
 20. an bonn comhionann chun an cháin bhreisluacha a mheasúnú = uniform basis for assessing value added tax; uniform VAT basis
 21. agus aistriú nithiúil na n-urrús thuasluaite á chur san áireamh = including physical transfers of the securities in question
 22. uirlisí láimhe, iad seo a leanas: rámhainní, sluaiste, piocóidí, grafóga, forcanna = hand tools, the following: spades, shovels, picks, hoes, forks
 23. ollscartairí, sluaistí meicniúla, tochailteoirí, scríobairí, leibhéalaithe agus móinbhainteoirí = bulldozers, mechanical shovels, excavators, scrapers, levellers and turf cutters
 24. aontú d'aon chigireacht ar mo chuntais agus aon seiceáil ar phróisis mhonaraithe na n-earraí thuasluaite = agree to any inspection of my accounts and the processes of manufacture of the above goods
 25. ábhair, innealra gléasra atá le húsáid in aon cheann de na hoibríochtaí thuasluaite a tharlú ar fruiliú = the haulage for hire of materials, machinery or plant for use in any of the aforementioned construction operations