Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
coill
 1.  forest(n f2)
 2.  wood(f2)(forest)
Usage
 1. coillteach = wooden(adj)
 2. maor coille i bhfeighil aon fhoraoise = a forester in charge of any forest
 3. srian le fásra a dhó in aice le coillte = burning of vegetation near woods restricted
 4. coillearnach fáschoill foraoise, iascach = woodland or forest plantation, a fishery
 5. talamh saileánaigh, coillearnach thráchtála = osier land, commercial woodland
 6. talamh airiúil, talamh móinéir talamh féaraigh, mar thalamh coille mar thalamh altran = arable, meadow or pasture ground, or as woodlands or nursery grounds
 7. ag áitiú talamh coille a bainistíodh ar fhoras tráchtála agus le hionchas brabúis a dhéanamh as = the occupation of woodlands managed on a commercial basis and with a view to the realisation of profits
 8. folaíonn foirgnimh feirme, tithe feirme agus maintithe, talamh talmhaíochta, talamh féaraigh agus talamh coille = it includes farm buildings, farm houses and mansion houses, agricultural land, pasture and wood land
 9. gníomh faillíoch an duine sin ba chúis leis agus féadfaidh úinéir na coille cothrom na díobhála sin de dhamáistí a ghnóthú = caused by the negligent act of that person and damages to the extent of that injury shall be recoverable by the owner of such wood
 10. talamh a úsáid mar thalamh innír, mar thalamh móinéir mar thalamh féaraigh mar úllort mar thalamh sailí mar thalamh coille = the use of land as grazing, meadow or pasture land or orchard or osier land or woodland
 11. talamh a úsáidtear go heisiatach go formhór le haghaidh talmhaíochta mar thalamh airiúil, talamh móinéir talamh féaraigh mar thailte coille, garraithe margaidh tailte altran = land used solely or mainly for agricultural purposes, as arable, meadow or pasture ground or as woodlands, market gardens or nursery grounds