Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
uachtarán
 1.  president(n m1)
 2.  superior(n m1)
Usage
 1. Uachtarán IEA = President of the EMI
 2. Leasuachtarán IEA = Vice-President of the EMI
 3. an tUachtarán (CB) = the President (CJ)
 4. an t-uachtarán tofa = the president elect(adj:)
 5. Uachtarán na hÉireann = the President of Ireland
 6. uachtarán na linne sin = the then president(adj:)
 7. an Uachtaránacht roimpi = previous Member State to hold the Presidency
 8. an Uachtaránacht ina diaidh = next Member State to hold the Presidency
 9. oifig Uachtarán na Comhairle = office of President of the Council
 10. Uachtarán an Agallaimh Thriúir = the Chairman of the Tripartite Dialogue
 11. seicheamh na n-Uachtaránachtaí = sequence of the Presidencies
 12. féadfar an tUachtarán a atoghadh = the President may be re-elected
 13. Uachtarán an Bhord Feidhmiúcháin = President of the Executive Board
 14. Leasuachtarán an Bhord Feidhmiúcháin = Vice-President of the Executive Board
 15. Meitheal "Cáirde na hUachtaránachta" = Friends of the Presidency Group
 16. Uachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = President of the European Patent Office
 17. arna comóradh ag a hUachtarán uaidh féin = when convened by its President on his own initiative
 18. socróidh an tUachtarán liosta na gcásanna = the case list shall be established by the President
 19. tíolacfaidh an Uachtaránacht a clár oibre = the Presidency will present its programme
 20. Uachtarán na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta = the President of the International Court of Justice
 21. Is é an tUachtarán ionadaí dlíthiúil an Bhainc = the President shall be the legal representative of the Bank
 22. beidh oifigigh freagrach d'Uachtarán na Cúirte = officials shall be responsible to the President of the Court
 23. toghfaidh na Breithiúna Uachtarán as a líon féin = the Judges shall elect the President ... from among their number
 24. le vóta lomdíreach an phobail a thoghfar an tUachtarán = the President shall be elected by direct vote of the people
 25. is í an Uachtaránacht a fheidhmeoidh ar son an Aontais = the Presidency shall represent the Union
 26. tacaíocht fheidhmiúil do na hUachtaránachtaí leanúnacha = the operational support for successive Presidencies
 27. beidh an Uachtaránacht freagrach as cruinnithe a chomóradh = the Presidency shall be responsible for convening meetings
 28. féadfar an tUachtarán a tháinseamh as ucht -iompair a luafar = the President may be impeached for stated misbehaviour
 29. urscaoileadh a thabhairt d'Uachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = to give the President of the European Patent Office a discharge
 30. cuirfidh an tUachtarán an cás faoi bhráid ceann de na dlísheomraí = the President shall assign the case to one of the chambers
 31. tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = after the President of the European Patent Office has been consulted
 32. Uachtarán Chomhairle Feidhmiúcháin Chomhar Ceardchumann na hireann = the President of the Executive Council of the Irish Congress of Trade Unions
 33. beidh an t-Uachtarán freagrach san éisteacht a sheoladh mar is cuí = the President shall be responsible for the proper conduct of the hearing
 34. bhíonn an tUachtarán as láthar mura féidir teacht i láthair = if the President is absent or indisposed
 35. gach dlí ndéanfaidh an tOireachtas foláir don Uachtarán é a fhógairt = the President shall promulgate every law made by the Oireachtas
 36. gheobhaidh an tUachtarán sochair agus liúntais faoi mar a chinnfear le dlí = the President shall receive such emoluments and allowances as may be determined by law
 37. beidh stát-áras ag an Uachtarán i gcathair Bhaile tha Cliath ar a cóngar = the President shall have an official residence in or near the city of Dublin
 38. ar bhreitheamh den Chúirt Dúiche do léiriú cáis d'Uachtarán na Cúirte Dúiche = on the representation of a Justice of the District Court to the President of the District Court
 39. líonfar ionaid an Uachtaráin agus na Leas-Uachtarán de réir na bhforálacha ... = the President and the Vice-Presidents shall be replaced in accordance with the provisions ...
 40. an Leas-Uachtarán a ainmniú atá le bheith i gceannas ar an Ard-Stiúrthóireacht = appointment of a vice-president to the directorate-general