Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
tairgthe
Usage
 1. rití táirgthe = production runs
 2. ráta táirgthe = rate of production
 3. rití táirgthe = production run
 4. ionad táirgthe = production area
 5. tosca táirgthe = factor of production
 6. meáin táirgthe = means of production
 7. cumas táirgthe = production capacity
 8. aonad táirgthe = production unit; unit of production
 9. cúinsí táirgthe = conditions of production
 10. praghas táirgthe = producer price
 11. timthriall táirgthe = production cycle
 12. an Foras Táirgthe UER = the UER Production Foundation
 13. leathnú na gcumas táirgthe = expansion of productive capacity
 14. ábhar atáirgthe foraoiseachta = forest reproductive material; reproductive forestry material
 15. céimeanna éagsúla a dtáirgthe = the successive stages of their production
 16. ábhair atáirgthe foraoiseachta = reproductive forestry material
 17. aonaid táirgthe i gciorcad iata = closed circuit production units
 18. míreanna de na costais táirgthe = cost components
 19. gnóthais táirgthe guail cruach = coal-or steel-producing undertakings
 20. croschineálacha díreacha táirgthe = direct producer hybrids
 21. ag leibhéal an táirgthe phríomhúil = at primary production level
 22. gearradh siar ar an gcumas táirgthe = cutback in production capacity
 23. táillí atáirgthe agus sioncróinaithe = reproduction and synchronisation fees
 24. gan spléachas le láthair an táirgthe = irrespective of the place of production
 25. cumas ginearálta táirgthe an ghnóthais = overall production capacity of the undertaking
 26. hormóin, nádúrtha atáirgthe trí shintéis = hormones, natural or reproduced by synthesis
 27. a gcumas táirgthe a fhorbairt agus a fheabhsú = to expand and improve their production potential
 28. mór do na pleananna a thabhairt nach an cumas táirgthe ... = the plans should lead to a situation where the production capacity does not exceed...
 29. gnóthais a bhfuil a ráta táirgthe tite faoi bhun an leibhéil a bhí ceaptha = undertakings whose rate of production has fallen below that envisaged
 30. ar cineál é a bhfuil modh atáirgthe iolrúcháin áirithe críoch-úsáid áirithe aige = being a variety which has a particular manner of reproduction or multiplication or a certain end use
 31. meaisíní pollta cardaí, meaisíní atáirgthe cardaí, meaisíní rialúcháin, spól-tochrasóirí = card punching machines, card reproducing machines, control machines, spool-winders
 32. ciallaíonn "clóite" atáirgthe in aon fhoirm inléite bhuan a cheadóidh cláraitheoir na gcuideachtaí = "printed" includes reproduced in any legible and durable form approved by the register of companies
 33. féachaint chuige go gcoinneofar dálaí ar chuma a spreagfaidh gnóthais chun a gcumas táirgthe a fhorbairt = to ensure the maintenance of conditions which will encourage undertakings to expand their production potential
 34. ar aon suim a bheith tairgthe maidir le caiteachais i leith a láithrithe, nach ndéanfaidh, gan chúis leithscéal cóir, de réir an ordaithe = having had tendered to him any sum in respect of his attendance ... without just cause or excuse disobeys the direction
 35. cuirfear teideal gach Bill a thíolacfar a bheidh le tabhairt isteach mar aon le gearrthuairisc ar a chuspóir a d'ullmhaigh tairgtheoir an Bhill = the title of every Bill presented or to be introduced and a short description of its purpose prepared by the proposer shall appear
 36. mór don chineál a bheith cobhsaí ina shaintréithe bunúsacha, mór fanacht dílis don tuairisc a tugadh air, an timthriall atáirgthe iolraithe = the variety must be stable in its essential characteristics, it must remain true to its description as given, a particular cycle of reproduction or multiplication