Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
sinséar
 1.  ancestor(n m1)
 2.  forefather(n m1)
 3.  ginger(n m1)
Usage
 1. oifigeach sinsearach = senior official
 2. sinséar, scealláin seadóige, silíní = ginger, grapefruit segments, cherries
 3. ciallaíonn gaol sinsear, dírshliochtach = relative means ancestor, lineal descendant
 4. labhras, ciotrónán, eoclaip, sinséar, féar sinséir, féar liomóide = bay, citronella, eucalyptus, ginger, ginger-grass, lemon-grass
 5. an gnáth-bhreitheamh den Chúirt Uachtarach is sinsearaí mbeidh ar fáil = the senior ordinary judge of the Supreme Court being available
 6. beidh ord tosaíochta ag ..., i gcomhionannas lena chéile, de réir a sinsearachta = ... shall rank equally in precedence according to their seniority
 7. a shaol polaitíochta is geilleagair is saíochta a chur ar aghaidh de réir dhúchas is gnás a sinsear = to develop its life, political, economic and cultural, in accordance with its own genius and traditions
 8. ciallaíonn leabhar tréada leabar ina gcláraítear tairbh shíolrúcháin íonsíolraithe mar aon le lua a sinsear = herd book means a book in which pure-bred breeding bulls are registered with mention of their ancestors
 9. Cathaoirleach Ardchomhairle Bharra na hEireann, Uachtarán an Dlí-Chumainn Chorpraithe, an Cúntóir Dlíthiúil Sinsearach in Oifig an Ard-Aighne = the Chairman of the General Council of the Bar of Ireland, the President of the Incorporated Law Society, the Senior Legal Assistant in the Office of the Attorney General
 10. i gcás a gcomhshealbhóidh beirt daoine scaireanna i gcumann is é an duine arb é a ainm an chéad ainm i dtaifid an chumainn i ndáil le scaireanna i gcomhsheilbh an comhshealbhóir sinsearach = where two persons jointly hold shares in a society the person whose name first appears in the records of the society in relation to shares jointly held shall be the senior joint holder