Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
líonfaidh
Usage
  1. comhlíonfaidh an Bord na dualgais ... = the Board shall perform the duties ...
  2. mionn a ghlacadh go gcomhlíonfaidh a dhualgais go neamhchlaon coinsiasach = to take an oath to perform his duties impartially and conscientiously
  3. feidhmeoidh mar Chláraitheoir ar an gCúirt agus comhallfaidh agus comhlíonfaidh gach uile dhualgas agus feidhm = he shall act as Registrar of the Court and shall perform and fulfil all such duties and functions
  4. líonfaidh an tdarás aon chorrfholúntas a tharlóidh i measc comhaltaí tofa an daráis tríd an darás do chomhthoghadh duine ann = any casual vacancy occurring among the elected members of the darás shall be filled by co-option by the darás
  5. feidhmeoidh an Chomhairle Riaracháin cibé cumhachtaí agus comhlíonfaidh cibé feidhmeanna chun na forálacha a fhorghníomhú = the Administrative Council shall exercise such powers and perform such functions for the implementation of the provisions
  6. féadfaidh foráil a bheith ann go gcomhlíonfaidh tithe, árasáin teaghasáin coinníollacha maidir le dreach, foirgniú, uimhir in aghaidh an acra = it may provide for compliance by houses, flats or maisonettes with conditions as to aspect, construction or number per acre
  7. i gcomhall a chuspóirí, comhlíonfaidh na feidhmeanna seo a leanas: cuideoidh , maoineoidh , tionscnóidh , stocáil agus fócas tráchtearraí a chur ar fáil = in fulfilment of its objectives, it shall exercise the following functions, to contribute, to finance, to promote stocking, to provide a commodity focus