Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
hiasacht
Usage
  1. ráthaíocht go n-íocfar na fochaiteachais a bhainfidh leis na hiasachtaí sin a fháil = a guarantee of payment of incidental expenses arising in connection with such borrowings
  2. i gcaitheamh na tréimhse go léir ó caitheadh fáltas na hiasachta go dtí gur íocadh an t-ús = during the period taken as a whole from the application of the proceeds of the loan until the interest was paid
  3. faoi aon chomhaontú comhthaobhach roimh aisíoc na hiasachta foirceannadh an chreidmheasa = by any collateral agreement before the repayment of the loan or the termination of the credit
  4. bhainfidh ailt ... le hiasacht murab i ndáil le caitheamh an airgid agus ar ócáid a chaite = sections ... shall not apply to a loan unless it is made in connection with the application of the money and on the occasion of its application
  5. na hiasachtaí in airgead reatha coigríche a ríomh de réir an ráta iomlaoide a bhí i réim an tráth a fuarthas an iasacht = borrowings in a foreign currency calculated at the exchange rate prevailing at the time of the borrowing
  6. dhéanfar na fáltais uaithi a thabhairt ar athiasacht ar théarmaí ar a sainghnóthaíocht na téaramaí ar a bhfuarthas iad = the proceeds shall not be re-lent on terms which are more concessional than those on which they are acquired
  7. ciallaíonn ráta úis srathach an ráta úis ar iasacht i gcás go gcinntear an ráta sin faoi threoir mhéid na hiasachta a thugtar ... = tiered interest rate means the rate of interest on a loan where such rate is determined by reference to the amount of the loan made ...
  8. i gcás gur -dhóigh EIT Chomhlachaithe do mhainniú maidir le haon cheann hiasachtaí agus chun freastal d'aon mhainneachtain aige bainfidh feidhm as = in the event of imminent default by an Associated ICO on any of its borrowings and to meet any default by it, it shall have recourse to
  9. ciallaíonn táille fuascailte aon suim i dteannta príomhshuime agus aon úis a dhlitear ar an bpríomhshuim sin tráth fuascailte na hiasachta go hiomlán go páirteach = redemption fee means any sum in addition to principal and any interest due on such principal at the time of redemption of the whole or part of the loan