Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
gconarthaí
Usage
  1. ag urramú na gConarthaí = while respecting the Treaties
  2. de réir mheon na gConarthaí sin = in the spirit of those Treaties
  3. Coinbhinsiún Vín maidir le Dlí na gConarthaí = Vienna Convention on the Law of Treaties
  4. a ordú do na táirgeoirí ... clásal ... a chur isteach ina gconarthaí ... = to require producers ... to insert a ... clause in their ... contracts
  5. Ionstraim i dtaobh Choinníollacha Aontachais na Poblacht Heilléanaí agus Oiriúnuithe na gConarthaí = Act concerning the conditions of accession of the Hellenic Republic and the adjustments to the Treaties
  6. athbhreithniú cuimsitheach ar fhorálacha na gConarthaí maidir le comhdhéanamh agus oibriú na n-institiúidí = comprehensive review of the provisions of the Treaties on the composition and function of the Institutions
  7. Ionstraim i dtaobh Choinníollacha Aontachais Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile agus Oiriúnuithe na gConarthaí = Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the adjustments to the Treaties
  8. tabhairt i gcrích conarthaí a chur faoi réir ... do ghlacadh le hoibleagáidí forlíontacha nach bhfuil baint ar bith acu le hábhar na gconarthaí sin = make the conclusion of contracts subject to acceptance of supplementary obligations which have no connection with the subject of such contracts
  9. Ionstraim i dtaobh aontachas Ríocht na Danmhairge, na hireann, Ríocht na hIorua agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart leis na Comhphobail Eorpacha agus Oiriúnuithe na gConarthaí = Act concerning the conditions of accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Communities and the adjustments to the treaties entailed by