Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
faoín
 1.  supine(adj)
Usage
 1. faoin gcéad = per cent
 2. faoin tuath = in the country
 3. faoin tuath = in the country
 4. faoin ngrian = in the sun
 5. amuigh faoin aer = in the open (air)
 6. cúig faoina cúig = 5 times 5
 7. cluichí faoin aer = outdoor games
 8. faoin dlí coiteann = at common law
 9. dul faoin gcithfholcadh = to have or take a shower
 10. conradh faoin dlí poiblí = contract governed by public law
 11. a chaitheamh faoin tor = to play truant
 12. duine a mheas faoina luach = to underrate somebody(vt:)
 13. bhí thart faoin méid seo = it was about this big(adv)(demonstrative)
 14. a faoina sin a ceathair = two times two equals four
 15. bhí gal reatha faoina chuisle = his pulse was racing
 16. rud a choinneáil faoín duilleog = to keep mum about something(adj:)
 17. faoin dlí coitian trí chlárú = under the common law or by registration
 18. buanú bearta faoina ... a chosc = to prevent measures of ... being maintained
 19. codladh faoin spéir or faoin aer = to sleep rough
 20. leabhar faoi Yeats/ faoin bhfisic = a book on Yeats/physics(about concerning)
 21. bhí bunús an bhalla faoin bpictiúr = the picture occupied most of the wall(space):
 22. fás a thabhairt faoin bhfostaíocht = growth of employment
 23. oibleagáid faoin gCoinbhinsiún seo = an obligation under this Convention
 24. faoin bhfearthainn, san fhearthainn = in the rain
 25. a chuirfear faoina chúram le bailiú = given to him in charge to collect
 26. taifead faoin bhfocheannteideal seo = entry under this subheading
 27. fotháirgí nach bhfuil faoina dhlínse = by-products not coming within its jurisdiction
 28. faoin ordú buanaithe deiridh roimhe sin = under the last previous continuance order
 29. fógra faoin gcur-faoi-bhráid a fhoilsiú = to publish a notice of the submission
 30. bheith róbhogásach faoin méid atá déanta = too idyllic a view of affairs
 31. buntáistí a fhaightear faoin gConradh seo = advantages accorded under this Treaty
 32. an cineál airgid reatha atá faoina réir aige = the type of currency at its disposal
 33. oibleagáid a chruthú faoin dlí idirnáisiúnta = create an obligation under international law
 34. le go bhfiosrófar na coinníollacha faoina ... = in order to examine under what conditions ...
 35. bearta faoina dtugtar díolúine ó dhleachtanna = measures of relief from customs duty
 36. gineadóirí dar aschur 2O kVA faoina bhun sin = generators of 2O kVA output or less
 37. an luas faoin bhforbairt eacnamaíochta a mhoilliú = to retard the pace of economic development
 38. bheith ag máinneáil or ag fáinneáil thart faoin áit = to hang about the place(vi:)(hang about, hang araound)
 39. réamhagóid aon saincheist eile faoin nós imeachta = a preliminary objection or any other procedural issue
 40. cuirfidh an duine a rachaidh faoin mionn a lámh leis = the oath shall be subscribed by the person by whom it is made