Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
fórsa
 1.  force(m4)
Usage
 1. na Fórsaí = the Forces(npl)(MIL)
 2. na Fórsaí Cosanta = the Services
 3. Fórsa igeandála ó na Náisiúin Aontaithe = United Nations
 4. faoi oibriú fórsaí leictreamaighnéadacha = under the action of electromagnetic forces
 5. fórsa comhghreamaitheach sa chaidreamh idirnáisiúnta = cohesive force in international relations
 6. leis seo cuirtear na Fórsaí Cosanta faoi ardcheannas an Uachtaráin = the supreme command of the Defence Forces is hereby vested in the President
 7. is ón Uachtarán a bheidh a ghairm ag gach oifigeach gairme de na Fórsaí Cosanta = all commissioned officers of the Defence Forces shall hold their commissions from the President
 8. a bheadh i dteideal pinsean a dhámhadh mba rud é gur urscaoileadh as na fórsaí é = who would have been eligible for the award of a pension if he had been discharged from the forces
 9. is ag an Oireachtas amháin atá de cheart fórsaí míleata fórsaí armtha a bhunú agus a chothabháil = the right to raise and maintain military or armed forces is vested exclusively in the Oireachtas
 10. duine de na Fórsaí Cosanta nach bhfuil ar fianas cead é a thriail i láthair aon armchúirte i gcion is intriailte sna cúirteanna sibhialta = a member of the Defence Forces not on active service shall not be tried by any court-martial for an offence cognisable by the civil courts
 11. ach aon ghníomh de ghníomhartha na bhFórsaí Cosanta... cead aon bhfuil san alt seo a agairt chun an gníomh sin a thoirmeasc a rialú a bhac = nothing in this section however shall be invoked to prohibit, control or interfere with any act of the Defence Forces