Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
cruth
 1.  form(n m3)
 2.  shape(n m3)
Usage
 1. cruthú = to create
 2. i gcruth croí = heart-shaped
 3. cruthú airgid = monetary/money creation (by the banks)
 4. cruthú go maith = to acquit oneself well
 5. teacht i gcruth = to take shape
 6. cruthú go maith = to be up to scratch
 7. cruthanna T, I, H, U = T, I, H, U sections
 8. tastálacha cruthaithe = performance testing
 9. an dualgas cruthúnais = burden of proof
 10. cruthúnas ar theideal = proof of title
 11. i gcruth comhthreomharach = in parallel form
 12. cruthúnas bailí tionscnaimh = valid proof of origin
 13. cruth, cumraíocht agus patrún = shape, configuration and pattern
 14. go dtí go gcruthófar a mhalairt = in the absence of proof to the contrary
 15. gan a bheith gearrtha chun crutha = not cut to shape
 16. tomhais, méadair; teilgeoirí crutha = gauges; profile projectors
 17. déanamh go maith or cruthú go maith = to do well(get on, fare)
 18. le hordú a shonróidh na fíorais atá le cruthú = by means of an order setting out the issues of fact to be determined
 19. scríbhinn i gcruthúnas ar a gcáilíochtaí (cigirí) = document establishing their authority (inspectors)
 20. tuaslagáin agus spréanna, feadáin, slata, cruthanna = rods, tubes and profile shapes, solutions and dispersions
 21. cruthúnas doiciméadach breise faoi chineál na dtáirgí = additional documentary evidence of the nature of the products
 22. uillinneacha, cruthanna agus teascáin d'iarann de chruach = angles, shapes and sections of iron or steel
 23. foláir cruthúnas tionscnaimh a eisiúint a dhéanamh amach = a proof of origin must be issued or made out
 24. cruthanna gan de shaoirsiú orthu ach teasrolladh teastarraingt = angles, shapes and sections not further worked than hot-rolled or extruded
 25. leatháin agus plátaí, barraí, cruthanna, feadáin, etc., d'alúmanam = plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, of aluminium
 26. gloine...atá gearrtha de réir crutha seachas i gcruth dronuilleogach = glass cut to shape other than rectangular
 27. (uillinneacha, cruthanna, agus teascáin) gan de shaoirsiú orthu ach bratú = (angles, shapes and sections) not further worked than clad
 28. cruthúnais ar cháilíochtaí foirmiúla arna mbronnadh sna Páirtithe go príomha = evidence of formal qualification conferred mainly in the Parties
 29. barraí, cruthanna agus sreanga de ghearradh iomlán, d'alúmanam: sreang innill = wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of aluminium: aluminium wire: wire rod
 30. faibricí a fhaightear ó stiallacha cruthanna samhail de pholapróipiléin = fabrics made from strip or the like of polypropylene
 31. scragall copair cibé acu cabhraithe, gearrtha chun crutha, bréifnithe nach ea = copper foil, whether or not embossed, cut to shape, perforated
 32. plátaí, leatháin, bandaí, slata agus cruthanna, de rubar bolcáinithe, neamhchruaite = plates, sheets, strips, rods and profile shapes, of unhardened vulcanised rubber
 33. dearmad mírialtacht ar dhóigh dóibh, gcruthófaí iad, difear a dhéanamh don toradh = a mistake or irregularity which, if established, are likely to have affected the result
 34. barraí, slata, uillinneacha, cruthanna agus teascáin, saoirsilthe de thungstan (wolfram) = wrought bars, rods, angles, shapes and sections, of tungsten (wolfram)
 35. gineadóirí srutha ailtéarnaigh, gineadóirí srutha dhírigh nach sonraítear a gcruthúnas i ... = AC and DC generators whose performance is not expressed in ...
 36. barraí, sreanga agus cruthanna, de ghearradh iomlán; buailte lannaithe, gan taca a áireamh = bars, rods, wires and sections; beaten or rolled, excluding any backing
 37. iontaobhas lánroghnach a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur cruthaíodh go heisiatach é = a discretionary trust which is shown to the satisfaction of the Commissioners to have been created exclusively
 38. dioplómaí, teastais agus cruthúnais eile ar cháilíochtaí foirmiúla a aithint go frithpháirteach = mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
 39. ... faibric, bíodh bíodh () gearrtha de réir crutha fuaite déanta suas ar shlí eile = ... fabric, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up
 40. faibricí a fhaightear ó stiallacha cruthanna samhail de phoileitiléin de phola-proipiléin = fabrics made from strip or the like of polyethylene or polypropylene