Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
comharsa
 1.  neighbor(n f)(US)
 2.  neighbour(n f)
Usage
 1. comharsanacht = precincts(npl)(neighbourhood)
 2. comharsa béal dorais = next door neighbour
 3. i gcomharsanacht ... = bordering on ...
 4. comharsanachtaí atá á scoitheadh amach = neighbourhoods that are becoming marginalised
 5. an limistéar i gcomharsanacht na cúirte = the area in the vicinity of the court
 6. tionscal na cruach sna tíortha comharsanachta = steel industries in neighbouring countries
 7. déanann an feabhsúchán díobháil do thaitneamhacht do shaoráideacht na comharsanachta = the improvement injures the amenity or convenience of the neighbourhood
 8. a áiritheoidh nach mbeidh na hoibreacha ina gcúis díobhála d'aon fhoirgneamh tadhlach comharsanach = to ensure that the works will not cause injury to any adjoining or adjacent building
 9. rinneadh duine a bhac mar gheall ar fhogail, imeaglú, dáil chorraithe na comharsanachta ón talamh a úsáid = a person was prevented by trespass, intimidation, or the disturbed state of the neighbourhood from using the land
 10. déanfaidh an Bord gach beart réasúnach leis an gcomharsanacht nádúrtha a chaomhnú agus le gan díobháil a dhéanamh do thaitneamhachtaí an cheantair = the Board shall take all reasonable measures to protect the natural environment and to avoid injuring the amenities of the area
 11. aon torann tonnchrith amach as aon déanmhas a bheidh ar áireamh san fhorbairt a thabharfaidh cúis réasúnach bearráin do dhaoine i gcomharsanacht na forbartha = the emission of any noise or vibration from any structure comprised in the development which might give reasonable cause for annoyance to persons in that neighbourhood