Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
choinnéail
Usage
 1. faoi choinneáil = in custody
 2. cos a choinneáil le = to keep abreast of
 3. greim a choinneáil (ar) = to cling (to)(vi:)
 4. súil a choinneáil ar rud = to monitor something
 5. cuntas stoic a choinneáil = to keep a stock-account
 6. go buan, ar buanchoinneáil = for keeps
 7. rud a choinneáil agat féin = to keep something to oneself
 8. rud a choinneáil agat féin = to keep something for oneself(n:)
 9. súil ghéar a choinnéail ar = to keep tabs on
 10. deoch a choinneáil le duine = to ply somebody with drink
 11. do cheann a choinneáil thíos = to lie low
 12. smacht a choinneáil ar dhuine = to hold somebody at bay
 13. duine a choinneáil i bpríosún = to detain somebody(intern)
 14. cúl a choinneáil ar an ngáire = to stifle a laugh
 15. duine a choinneáil ag fanacht = to keep somebody waiting
 16. súil a choinneáil ar dhuine/rud = to keep an eye on somebody/something
 17. súil a choinneáil in airde (le) = to be on the lookout (for)
 18. rud a choinneáil faoín duilleog = to keep mum about something(adj:)
 19. maidir le dea-ordú a choinneáil = in relation to the maintenance of good order
 20. duine a shásamh/slacht a choinneáil ar áit = to keep somebody happy/a place tidy
 21. rud a choinneáil i gcuimhne, cuimhneamh ar rud = to keep or bear something in mind
 22. rud a bhaint de dhuine or a choinneáil ó dhuine = to deprive somebody of something(vt:)
 23. an oiread a choinneáil den airgead a thiocfaidh faoina láimh = to retain so much out of money coming into his hands
 24. bheith ag gabháil do rud, féin a choinneáil gnóthach le rud = to busy oneself with something(vt:)
 25. seilbh a choinneáil uirthi éis sin i gcaitheamh an eatraimh = to retain possession thereof during the ensuing period
 26. caidreamh a dhéanamh le duine, cuideachta a choinneáil le duine = to associate with somebody(vt:)
 27. a rialacháin náisiúnta a choinneáil i bhfeidhm do rialú na trádála = to retain their national rules governing trade
 28. aon mhadra is dóigh leis is madra fáin a urghabháil agus a choinneáil = to seize and detain any dog that appears to him to be a stray dog
 29. suim a asbhaint agus a choinneáil aisti in ionannas mhéid na cánach air = to deduct and retain thereout a sum representing the amount of the tax thereon
 30. cinnfear an dleathach an duine sin a choinneáil ina bhrá nach dleathach = (until) the lawfulness of his detention has been determined
 31. díolúine ó ghabháil agus ó choinneáil agus ó urghabháil a mbagáiste pearsanta = immunity from arrest or detention and from seizure of their personal luggage
 32. aon phacáid phoist a bheidh dírithe go dtí áit lasmuigh den Stát a choinneáil agus a scrúdú = to detain and examine any postal packet addressed to a place outside the State
 33. déanfar an duine a choinneáil agus a choimeád i bpríosún de réir bhrí agus éifeacht an bharántais = the person shall be detained and kept in prison according to the tenor and effect of the warrant
 34. mura mbeidh faoi choinneáil ar aon chúis seachas í sin a bheidh sonraithe sa bharántas cimithe = if he is under detention for no other cause than as set forth in the warrant of commitment
 35. d'ordaigh é a choinneáil faoi choimeád, scaoileadh as coimeád é, coimeádadh faoi phríosúnacht é = I did order him to be detained in custody, he was discharged from custody, he was imprisoned
 36. post-phaicéid a éimiú, a choinneáil, a chur siar, a aischoinneáil, a chur ar ais a chur de láimh = to refuse, to detain, defer, withhold, return or dispose of postal packets
 37. daoine gafa a choinneáil, duine lánaoise laninniúlachta nár ciontaíodh roimhe sin, trí phionós is déine = detention of arrested persons, a person of full age and capacity and not previously convicted, by a more serious penalty
 38. in aon áitreabh a mbeidh a gcreidfear go bhfuil nimh pléascán á choinneáil ann le hiasc a dhíothú = any premises in which poison or explosive intended for the destruction of fish is or is believed to be kept
 39. duine a ghlacadh, a choinneáil i gcoimeád, agus a thabhairt amach as an Stát, éalú as coimeád dleathach = to receive, hold in custody and convey out of the State the person, to escape from lawful custody
 40. cuirfear de dhliteanas ar an léasaí árachú in aghaidh tine agus an t-áitreabh a choinneáil i ndea-dheis = the lessee shall be made liable to insure against fire and keep the premises in repair