Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
cóibhéis
 1.  equivalent(f2)(MATH etc, in money)
Usage
 1. clár coibhéise = table of equivalence
 2. cinneadh coibhéise Comhphobail = Community decision on equivalence
 3. arna shonrú i gcoibhéis bhainne = expressed as milk equivalent
 4. ar bhonn na gcoibhéisí seo a leanas = on the basis of the following equivalents
 5. lena n-áirítear an chaoi chun coibhéis reachtaíochta a thabhairt haire = including the possibility to take notice of the equivalence of legislation
 6. tabharfar don darás cumhachtaí coibhéiseacha agus feidhmeanna comhchosúla = the Authority shall be entrusted with equivalent powers and similar functions
 7. na praghsanna ... arna ríomh ina gcoibhéis ag an túsphointe a roghnaíodh bpraghaslíostaí = the prices ... when reduced to their equivalents at the point chosen for their price lists
 8. d'fhonn toisí reachtúla a chomhshó go méadrach toisí méadracha coibhéiseacha dóibh a chur ar fáil = for the purpose of metrically converting or providing equivalent metric measurements for imperial measurements
 9. gach cineál dlítheanaithe agus aon nós imeachta foirmiúil de chineál atá coibhéiseach comhionann leis sin = all forms of legalisation or other equivalent or similar formality
 10. vóta amháin breise in aghaidh gach coda chuóta; vóta amháin a chur leis in aghaidh coibhéis gach ceithre chéad = one additional vote for each part of its quota, the addition of one vote for the equivalent of each four hundred
 11. daoine inchánaithe a bhfuil a láimhdeachas bliantúil comhionann ar a mhéad le cóibhéis ... in airgead reatha náisiúnta = taxable persons whose annual turnover does not exceed the equivalent in national currency of ...
 12. más rud é gur 10,000 an míleáiste gnó do bhliain mheasúnachta is é a bheidh i gcoibhéis airgid thairbhe an chairr don bhliain sin mar mhalairt ar an méid a bheidh fionnta = where the business mileage for a year of assessment exceeds 10,000, the cash equivalent for the benefit of the car for that year shall be, instead of being the amount ascertained ...