Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
cál
 1.  cabbage(n m1)
 2.  cabbage(n m1)
Usage
 1. d'fhocal = one's word of honour
 2. d'fhocal = one's word of honour
 3. crosfhocal = crossword(n)
 4. púdar bácála = baking powder(n)
 5. punt scallta = a lousy pound
 6. an focal a = to pop the question
 7. tionscal baile = domestic industry
 8. neasphacálacha = immediate packing
 9. i mbeagán focal = in a few words
 10. i mbeagán focal = in a nutshell(n:)
 11. cur le d'fhocal = to keep your word
 12. ciorcal lochtach = a vicious circle
 13. ciorcal lochtach = vicious circle(n)
 14. scálaí na hEorpa = european scales
 15. iomlánú mórscála = large-scale integration
 16. scála praghsanna = scale of prices
 17. tionscal cosanta = sheltered workshop
 18. marascal machaire = field marshall(n)
 19. tionscal tinteáin = cottage industry
 20. iomlánú meánscála = Medium-Scale Integration
 21. tionscal an ghuail = coal industry
 22. saoráidí calafoirt = port facilities
 23. treochtaí calaoise = fraud trend
 24. tionscal próiseála = processing industry
 25. scála aistritheach = sliding scale
 26. dhá nóiméad scallta = a mere two minutes
 27. ar do phriacal féin = at one's own risk
 28. tionscal eastóscach = extractive industry
 29. scála an mhaoinithe = scale of financing
 30. níor fágadh focal aid = she was left speechless(adj:)
 31. an tionscal druileála = the drilling industry
 32. dleachtanna calafoirt = port dues
 33. bheith ag callaireacht = to rant(vi:)
 34. dul ar gcúl a d'fhocal = to break your word
 35. tionscal na gceimiceán = chemical industry
 36. miste liom an callán = I don't mind the noise(object to):
 37. tionscal déantúsaíochta = manufacturing industry
 38. prótacal a chur i gcrích = to conclude a protocol
 39. barainneacht an mhórscála = economy of scale
 40. bheith mar leathfhocal do = to be a byword for