Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
bPaitinn
Usage
 1. Rannán Riaracháin na bPaitinní = Patent Administration Division
 2. Eagraíocht na bPaitinní Eorpacha = European Patent Organisation
 3. Uachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = President of the European Patent Office
 4. an ceapadóir a lua sa cháil sin i bpaitinn = mention of inventor as such in patent
 5. daoine a bhfuil taithí acu ar dhlí na bpaitinní = persons who possess experience of patent law
 6. íocaíochtaí le hEagraíocht na bPaitinní Eorpacha = payments to the European Patent Organisation
 7. na taifid a cuireadh i gClár na bPaitinní Comhphobail = entries made in the Register of Community Patents
 8. déileáil leis an bpaitinn Chomhphobail mar phaitinn náisiúnta = dealing with the Community patent as a national patent
 9. fógrófar an chúlghairm mar theorannú réir sin ar an bpaitinn = revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the patent
 10. urscaoileadh a thabhairt d'Uachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = to give the President of the European Patent Office a discharge
 11. tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán Oifig na bPaitinní Eorpacha = after the President of the European Patent Office has been consulted
 12. an fógrán a chur in iúl d'aon cheadúnaí atá cláraithe faoin bpaitinn = to notify any registered licencee under the patent thereof
 13. beidh clár na bpaitinní ar oscailt gach tráth caothúil lena scrúdú ag an bpobal = the register of patents shall, at all covenient times, be open to inspection by the public
 14. an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Oifig na bPaitinní, Cláraitheoir na gCara-Chumann = Companies Registration Office, Patents Office, Registry of Friendly Societies
 15. Coinbhinsiún maidir leis an bPaitinn Eorpach don Chómhargadh;Coinbhinsiún na Paitinnne Comhphobail = Convention for the European Patent for the Common Market; Community Patent Convention; Luxembourg Convention
 16. coimeádfaidh Oifig na bPaitinní Eorpacha clár, ngairfear "Clár na bPaitinní Comhphobail", ina dtaifeadfar na sonraí.... = the European Patent Office shall keep a register, to be known as the Register of Community Patents, which shall contain those particulars ....
 17. measfar nach raibh ... ag iarratas ar phaitinn Eorpach ... ag an bPaitinn Chomhphobail a deonaíodh thoradh, na héifeachtaí ... = a European patent application ... and the resulting Community patent shall be deemed not to have had ... the effects ...
 18. measfar an paitinní agus na ceadúnaithe uile faoin bpaitinn a bheith tar éis cúnant frithpháirteach a dhéanamh in aghaidh an allmhairithe sin = the patentee and all the licensees under the patent shall be deemed to have mutually convenanted against such importation
 19. ligfear ceadúnais agus cearta eile ó éifeacht tráth an duine a bhfuil teideal aige chun na paitinne a thaifeadadh i gClár na bPaitinní Comhphobail = licences and other rights shall lapse upon the registration of the person entitled to the patent in the Register of Community Patents