Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
aisíochta
Usage
 1. táirge cógaisíochta = pharmaceutical product
 2. poitigéir cógaisíochta = pharmaceutical chemist
 3. ullmhóid fíteacógaisíochta = phytopharmaceutical preparation
 4. úsáid táirgí fíteacógaisíochta a dhímholadh = to discourage the use of plant protection products
 5. earraí tuilithe clúdaithe le substaintí cógaisíochta = articles impregnated or coated with pharmaceutical substances
 6. earraí sláintíochta agus cógaisíochta (lena n-áirítear balláin) = hygienic and pharmaceutical articles (including teats)
 7. gairm na míochaine agus gairmeacha gaolmhara agus gairm na cógaisíochta = the medical and allied and pharmaceutical professions
 8. táirgí ainmhithe de chineál a úsáidtear chun táirgí cógaisíochta a ullmhú = animal products of a kind used in the preparation of pharmaceutical products
 9. abhlanna comaoineach, capsúil do chúrsaí cógaisíochta, abhlanna séalaithe = communion wafers, cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers
 10. earraí gloine saotharlainne, sláintíochta agus cósgaisíochta, bíodh bíodh siad grádaithe cailibrithe = laboratory, hygienic and pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
 11. déanfar aon mhéid den iasacht a bheidh aisíochta a athairleacan faoin gconradh céanna a ndearnadh an t-airleacan bunaidh faoi = the amount of the loan which has been repaid is re-advanced under the same contract as that under which the original advance was made
 12. soláthairtí cógaisíochta agus solárthairtí liachta máinliachta, fearais phróistéiteacha agus chluasfhearais, iad a choinneáil i ndeisriocht agus a athsholáthar nuair is sin = pharmaceutical and other medical or surgical supplies, prosthetic and aural appliances, kept in repair and replaced where necessary