Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
aireachta
Usage
 1. rud a aireachtáil = to be conscious of something
 2. dioscaireachtaí = household chores
 3. costas maireachtála = cost-of-living(adj)
 4. costas maireachtála = cost of living
 5. costas maireachtála = cost of living
 6. leabhar cócaireachta = cookbook(n)
 7. leabhar cócaireachta = cookery book(n)
 8. maireachtáil i ndócúl = to rough it
 9. scéal bleachtaireachta = detective story(n)
 10. scéal bleachtaireachta = detective story(n)
 11. ionstraim nótaireachta = notarial act
 12. teachtaireachtaí telex = telex messages
 13. cleachtas iascaireachta = fishing activities
 14. airmheán driogaireachta = distillation centre
 15. an Roinn Ríomhaireachta = Data Processing Department
 16. aon ghléas iascaireachta = any fishing gear
 17. earnáil na hiascaireachta = fishing industry
 18. torthaí na hiascaireachta = products of fisheries
 19. cómhodhanna ríomhaireachta = uniform methods of calculation
 20. aisíocaíocht onnmhaireachta = export refund
 21. caighdeán cóir maireachtála = fair standard of living
 22. sna cionmhaireachtaí céanna = in the same proportions
 23. innéacs costas maireachtála = cost of living index
 24. bheith fuar, aireachtáil fuar = to be or feel cold(person)
 25. maireachtáil cúiseanna caingne = survival of causes of action
 26. eastóscán súdaireachta mhiomósa = tanning extract of wattle
 27. cearta speisialta iascaireachta = special fishing rights
 28. folaíonn gairm slí mhaireachtála = profession includes vocation
 29. achomaireachtaí agus aistriúcháin = abstracts and translations
 30. sainghníomhaíochtaí iascaireachta = specialised fishing
 31. cor agus ionchas na hiascaireachta = situation and prospects with regard to fishing
 32. fearais leictreacha ghruagaireachta = electric hair dressing appliances
 33. tréimhse iascaireachta a údaraítear = period of fishing authorisation
 34. aon ghnó, gairm slí mhaireachtála = any business, profession or vocation
 35. said ag dearbhú a bhfonnmhaireachta = they declare themselves ready
 36. ról ceannaireachta na Comhairle Eorpaí = leadership role of the European Council
 37. caighdeán maireachtála thar a bheith íseal = abnormally low standard of living
 38. srianta ar ghníomhaireachtaí a chur ar bun = restrictions on the setting up of agencies
 39. na saoráidí sláintíochta agus cócaireachta = sanitary and cooking facilities
 40. ardú bíogúil ar an gcaighdeán maireachtála = an accelerated raising of the standard of living