Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Teileachumarsáide
Usage
  1. An tAοntas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta = International Telecommunication Union
  2. trína chur le telex le teachtaireacht teileachumarsáide eile = by sending it by telex or other telecommunications message
  3. cuideachta poist, cuideachta teileachumarsáide, cumainn agus comhlachais foirne aitheanta, dílseacháin = postal company, telecommunications company, recognised unions and staff associations, vesting day
  4. ciallaíonn tascradh éisteacht le haon teachtaireacht teileachumarsáide í a thaifeadadh ar dhóigh ar bith = interception means listening to or recording by any means any telecommunications message
  5. a d'fhágfadh go bhféadfaí seirbhísí teileachumarsáide a chur ar fáil ar an modh is éasca agus is éifeachtúla = as would enable telecommunications services to be provided in the most expeditious and efficient manner
  6. píop-líne chun aon solad, leacht gás a iompar, cábla-chóras leictreachais teileachumarsáide faoi thalamh = a pipe-line for conveying any solid, liquid or gas, an underground electricity or telecommunications cable system
  7. suiteáil cothabháil líne, gairis trealaimh le haghaidh an chuideachta do tharchur teachtaireachtaí teileachumarsáide = the installation or maintenance of a line, apparatus or equipment for the transmission of telecommunications messages by the company
  8. aon duine a nascfaidh a chuirfidh faoi deara go nascfar aon ghaireas deis leis an gcóras teileachumarsáide atá á oibriú ag an gcuideachta = a person who connects or causes to be connected any apparatus or device to the telecommuncations system operated by the company
  9. teachtaireachtaí teileachumarsáide a tharchur, a ghlacadh, a bhailiú agus a sheachadadh go dtí nasc-phointe in áitreabh duine is rannpháirtí d'aon seirbhís = to transmit, receive, collect and deliver telecommunications messages up to a connection point in the premises of a subscriber for service
  10. sa mhéid go bhfuil an chóir sin i gcomhréir le haon choinbhinsiún a bheidh i bhfeidhm agus curtha i gcrích faoi choimirce an Aontais Teileachumarsáide Idirnáisiúnta = as far as such treatment is compatible with any convention in force and concluded under the auspices of the International Telecommunications Union