Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Shlándail
Usage
  1. An Fochoiste um Shlándail agus um Dhí-armáil = Subcommittee on Security and Disarmament
  2. An Chomhdháil um Shlándáil agus Comhar san Eoraip = Conference on Security and Cooperation in Europe
  3. an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip = Organisation for Security and Cooperation in Europe
  4. An Coiste Comhairleach um Shlándáil Shóisialta Oibrithe Imirceacha = Advisory Committee on Social Security for Migrant Workers
  5. Coimisiún Riarthach um Shlándáil Shóisialta d'Oibrithe Imirceacha: = Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers
  6. go mbunófar ar an talamh faoi shlándáil gheilleagrach an oiread teaghlach agus is féidir de réir chor an tsaoil = that there may be established on the land in economic security as many families as in the circumstances shall be practicable
  7. gur dócha go bhfearfadh ar shlándáil an Stáit gur sárú tromaí agus dochosanta ar chearta duine éigin eile é nochtfaí faisnéis arbh iomchuí í a bheith thairis sin ... = that the disclosure of information that would otherwise be appropriate for inclusion ... would be liable to affect the security of the State or to constitute a serious and unjustifiable infringement of the rights of some other person ...
  8. Cuirfidh Stát Conarthach ar tháinig duine ó bhord ina chríoch agus amhras air gníomh a shamhlaítear in ... a bheith déanta aige, cóir air nach córtas chosaint agus shlándáil ... = a Contracting State in whose territory a person has disembarked and is suspected of having committed an act contemplated in .. shall accord him treatment which is no less favourable for his protection and security ...