Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Saotharlainne
Usage
  1. Ceimiceoir Stáit Cúnta na Saotharlainne Stáit = the Assistant State Chemist of the State Laboratory
  2. gréithe agus gaireas saotharlainne agus tionscail = utensils and apparatus for laboratory and industrial use
  3. foirnéisí leictreacha tionscail agus saotharlainne = industrial and laboratory electric furnaces
  4. fóirnéisí agus oighinn tionscail agus saotharlainne = industrial and laboratory furnaces and ovens
  5. foirnéisí leictreacha tionscail agus saotharlainne, oighinn = industrial and laboratory electric furnaces, ovens
  6. altra, poitigéir, cigire sláinte, teicneoir saotharlainne liachta, teiripí ceirde = a nurse, pharmacist, health inspector, medical laboratory technician, occupational therapist
  7. earraí gloine saotharlainne, sláintíochta agus cósgaisíochta, bíodh bíodh siad grádaithe cailibrithe = laboratory, hygienic and pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated
  8. trí scrúdú clinice saotharlainne ar ainmhithe éin aonair, beo marbh, ar a n-abhlaigh ar shamplaí a baineadh astu = by means of clinical or laboratory examination of individual animals or birds whether live or dead or if their carcases are of specimens taken from them
  9. cróinéirí, leas-chróinéirí, daoine atá fostaithe ar obair dhlí, áit ina gcoinnítear daoine i gcoimeád míleata, duine atá i gceannas saotharlainne dlí-eolaíochta = coroners, deputy coroners, persons employed on work of a legal character, a place in which persons are kept in military custody, person in charge of a forensic science laboratory