Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Pol
Usage
 1. poll snámha = baths(n)
 2. an Pol Thuaidh = the North Pole(n:)
 3. Aontas Polaitiúil = political union
 4. foirmigh (polasaí) = to formulate (policy)
 5. agallamh polaitiúil = political dialogue
 6. polasaí a dhul in éag = lapse of the policy
 7. an tAontas Polaitiúil = Political Union
 8. Stiúrthóirí Polaitiúla = Political Directors
 9. polaitíocht na cumhachta = power politics
 10. Oifigeach Liaison Europol = Europol Liaison Officer
 11. Coiste Gnóthaí Polaitiúla = Political Affairs Committee
 12. polaitíocht na heite deise = right-wing politics(adj)(POL):
 13. Aonad Drugaí Europol (ADE) = Europol Drugs Unit
 14. Bord Bainistíochta Europol = Management Board of Europol
 15. Comhar Polaitiúil Eorpach; = European Political Cooperation
 16. stiúradh (Comhar Polaitiúil) = management (Political Cooperation)
 17. polasaí/institiúid oideachais = educational policy/institution(adj:)
 18. An tAontas Polaitiúil Eorpach = European Political Union
 19. polasaí spreacúil infheistíochta = a vigorous policy of investing
 20. treoirlínte polaitiúla ginearálta = general political guidelines
 21. polaistíréin ina foirmeacha go léir = polystyrene in all its forms
 22. síneolacht ar chúrsaí polaitíochta = she is politically aware
 23. páirtí polaitiúil ar leibhéal Eorpach = political party at European level
 24. ciallaíonn polasaí árachais formheasta = approved policy of insurance means
 25. leatháin plátaí d'ábhar polaracháin = sheets or plates, of polarising material
 26. spreagadh polaitiúil ginearálta a thabhairt = to provide a general political impetus
 27. spóil, spólbhoscaí agus a bplátaí, fáiscíní = shuttles, shuttle-boxes including their plates
 28. corcán leáite an Dáréag gona sainairíonna polaitiúla = a melting-pot for the political sensibilities of the Twelve
 29. An Coiste Polaitiúil agus Slándála; Coiste Polaitiúil = Political Committee
 30. Beidh Europol i gcuibhreann le haonad amháin náisiúnta = Europol shall liaise with a single national unit
 31. comhdhearcadh polaitiúil uileghabhálach agus comhtháite = a comprehensive and coherent common political approach
 32. polasaithe saoil lena ngabhann cearta nach cearta airgid = life policies carrying rights not in money
 33. ioncam infheistíochta in áirithe do shealbhóirí polasaithe = investment income reserved for policy holders
 34. na freagrachtaí is dlite di de bhíthin a gairme polaitiúla = the responsibilities incumbent on it by virtue of its political role
 35. glacfaidh na cinntí polaitiúla as a dtiocfaidh leasuithe = to take the political decisions leading to amendments
 36. treoracha ginearálta polasaí maidir le pleanáil agus forbairt = general policy directives as to planning and development
 37. ordacháin ghinearálta maidir le polasaí, oibríochtaí ó go = general policy directives, day-to-day operations
 38. poileistir neamhailille, sáithithe, chun polúireatáin a dhéanamh = saturated non-allylic polyesters, for the manufacture of polyurethanes
 39. ordacháin ghinearálta i ndáil le polasaí praghsanna maidir le díol gáis = general directives concerning the pricing policy as to the sale of gas
 40. polasaí Rialtais i ndáil le luach saothair a bheidh ar marthain amhlaidh = Government policy concerning remuneration which is so extant