Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Iompar
 1.  bearing(n m1)
 2.  behaviour(vi m1)(US)
 3.  behavior(m1)
 4.  conduct(n m1)
 5.  conduct(n m1)
 6.  demeanor(n m1)(US)
 7.  demeanour(n m1)
 8.  lug(vt)
 9.  shipping(m1)(transport)
 10.  transmission(n m1)
 11.  transport(n m1)
 12.  transportation(n m1)
Usage
 1. iompar d'iarnród = rail transport
 2. dea-/droch-iompar = good/bad behaviour
 3. dea-/droch-iompar = good/bad behavior
 4. iompar de bhóthar = road transport
 5. iompar earraí ar muir = carriage of goods by sea
 6. iompar d'aer; aeriompar = air transport; air transportation
 7. féin a iompar go maith = to conduct oneself well
 8. muiriompar agus aeriompar = sea and air transport
 9. córas rialúcháin don iompar = regulatory system for transport
 10. aeriompar gan stad sceidealta = transport by air without a scheduled stopover
 11. ainmhí a iompar go dtí an póna = to transport an animal to the pound
 12. ábhair ardradaighníomhacha a iompar = transport of highly radio-active material
 13. nach iompar ar luaíocht an t-iompar = the carriage is not carriage for reward
 14. an -iompar sin a thuairisciú don Aire = to report the misconduct to the Minister
 15. bheith ciontach i -iompar tromchúiseach = to be guilty of serious misconduct
 16. in oilghníomh a chur in ionad i -iompar = misdemeanour
 17. ualach buiséadachta neamhmheasartha a iompar = to bear an excessive budgetary burden
 18. mótarfheithiclí chun daoine a iompar go poiblí = motor vehicles for the public transport of persons
 19. mótarfheithiclí chun earraí ábhair a iompar = motor vehicles for the transport of goods or materials
 20. comharthaí agus sonraí comhfhreagracha (iompar) = corresponding signs and indications (transport)
 21. coinníollacha difriúla a fhorchur as earraí a iompar = imposing different conditions for the carriage of goods
 22. iompar d'iarnród, de bhóthar, d'uiscebhealach intíre = transport by rail, road and inland waterway
 23. mar gheall ar aon chalaois, míghníomh -iompar eile = in respect of any fraud, misfeasance or other misconduct
 24. ciontach in iompar ba núis ciapadh ar an tiarna talún = guilty of conduct which is a nuisance or annoyance to the landlord
 25. coimeádáin chun aigéid agus táirgí ceimice eile a iompar = containers for the transport of acids and other chemical products
 26. trucailí ... chun earraí a iompar ar ghearrthuras a láimhsiú = works trucks ... for short distance transport or handling of goods
 27. feithiclí atá deartha chun paisinéirí agus earraí araon a iompar = vehicles designed for the transport of both passengers and goods
 28. iompar idirnáisiúnta paisinéirí ar talamh, ar farraige san aer = the international carriage of passengers by land, sea or air
 29. ciontach in iompar is ábhar náire don duine sin de dhuine ghairm = guilty of conduct disgraceful to that person in a professional respect
 30. ... a ceapadh go speiasialta chun ábhar ard-radaighníomhach a iompar = ... specially designed for the transport of highly radioactive material
 31. leantóirí agus leathleantóirí chun ábhair ardradaighníomhacha a iompar = trailers and semi-trailers for the transport of highly radioactive materials
 32. iompar (atá) docharach do chomhlíonadh tráthúil éifeachtúil ghnó na Cúirte = conduct prejudicial to the prompt and efficient discharge of the business of the Court
 33. ciontach i gcalaois, i míghníomh i -iompar eile i leith na cuideachta = guilty of fraud, misfeasance or other misconduct towards the company
 34. ag iompar leanbh neamhdhlisteanach (máthair linbh neamhdhlisteanaigh) = I am now with illegitimate child (mother of illegitimate child)
 35. tacaí iniompartha do ghairis eiseolta agus glactha a úsáideann an banda VHF = portable mounts for transmitter-receivers using the VHF band
 36. scib atá deartha a úsáidtear lena hiompar ar fheithicil, lód ar fheithicil = a skip designed or used for carriage on a vehicle, a load on a vehicle
 37. oibrithe féinfhostaithe i seirbhísí (áirithe) atá foghabhálach leis an iompar = self-employed person in (certain) services incidental to transport
 38. a mhí-iompar gairmiúil líomhnaithe mar gheall ar mhíchumas coirp meabhrach = his alleged professional misconduct by reason of physical or mental disability
 39. innill rollta; táblaí rollála chun táirgí a sholáthar agus a iompar chun siúil = rolling-mill machinery; roller tables for feeding and removing products
 40. comhaontú fruilcheannaigh, comhaontú arb é a aon-aidhm daoine earraí a iompar = a hire-purchase agreement, an agreement merely for the carriage of persons or goods