Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Ceardchumann
 1.  trade union(n m1)
Usage
 1. ceardchumann = trade union(n)
 2. ceardchumann = trade union
 3. grúpa fostóirí grúpa ceardchumann = a group of employers or trade unions
 4. an ceart chun comhlachais agus chun ballraíocht i gceardchumann = the right of association and of membership of a trade union
 5. Uachtarán Chomhairle Feidhmiúcháin Chomhar Ceardchumann na hireann = the President of the Executive Council of the Irish Congress of Trade Unions
 6. féadfaidh ceardchumann fostaí imeachtaí a thionscnamh agus a chothú thar ceann an fhostaí = proceedings may be instituted and maintained on behalf of the employee by his trade union
 7. féadfaidh ceardchumann fostaí imeachtaí a thionscnamh a choimeád ar siúl chun aon suim a ghnóthú a bheidh dlite den fhostóir don fhostaí = proceedings for the recovery of any sum due by an employer to an employee may be instituted and maintained on behalf of the employee by his trade union
 8. ciallaíonn leanbh duine faoi bhun aois fágála scoile, comhaontú comhchoiteann, ceardchumann teidil atá i dteideal idirbheartaíocht a sheoladh = child means a person who is under the school leaving age, collective agreement, entitled trade union entitled to carry on negotiations
 9. á riaradh ag coiste atá ionadaitheach do Chomhar Ceardchumann na hireann, do Chumann Cónaidhme na bhFostóirí agus do Chónaidhm Thionscail na hireann = administered by a committee representative of the Irish Congress of Trade Unions, the Federated Union of Employers and the Confederation of Irish Industry
 10. roghnaíodh é lena dhífhostú contrártha do nós imeachta ar ar comhaontaíodh ag ceardchumann a bhí á ionadú atá bunaithe le gnás agus cleachtas na fostaíochta sin = he was selected for dismissal in contravention of a procedure that has been agreed upon by the trade union representing him or has been established by the custom and practice of such employment