Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Bradán
 1.  salmon(n m1)
 2.  drizzle(n m1)
Usage
 1. an Ciste Caomhanta Bradán = the Salmon Conservancy Fund
 2. bheith ceobhránach or ag brádán = to be drizzling(vi)
 3. ceadúnas mangaire bradán, ceadúnas onnmhaireora bradán = a salmon dealer
 4. bradán atá leasaithe agus ar coimeád i stáin, i mbuidéil, i searróga i gcoimeádáin samhail = salmon preserved and contained in tins, bottles, jars or similar containers
 5. na margadh-phraghsanna a bheidh ar rith an tráth sin ar chéad-díolacháin ar aon-díolacháin bradán = the market prices then current for first or only sales of salmon
 6. a thoirmisceann aon líon atá déanta go hiomlán go páirteach de mhonaifhiliméad ioldualach a úsáid ag iascach bradán = which prohibits the use in fishing for salmon any net made wholly or partly from multistrand monofilament
 7. dleathach d'aon duine gabháil do dhobharshaothrú ach amháin faoi réim agus de réir cheadúnas leaba oisrí, tobhach bradán = it shall not be lawful for any person to engage in aquaculture save under and in accordance with an oyster bed licence, salmon levy
 8. ciallaíonn iascach cora (fíoruisce) iascach bradán, breac eascann a sheoltar i bhfíoruisce trí bhíthin cora iascaireachta = weir (freshwater) fishery means a fishery for salmon, trout or eels carried on in freshwater by means of a fishing weir
 9. ceadúnais a eisiúint d'iascaireacht bradán eascanna (seachas gnáth-cheadúnais slaite bradán) agus ceadúnais iascaireachta oisrí = to issue licences for fishing for salmon or eels (other than salmon rod ordinary licences) and oyster fishing licences
 10. athruithe a dhéanamh in aon damba a bheidh curtha suas in aon abhainn bradán trasna aon abhann bradán chun gluaiseacht shaoráideach gan chosc a bheith ag iasc = to make such alterations in any dam erected in or across any salmon river for affording a free and uninterrupted passage for fish