Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Unions
Usage
  1. bodies analogous to trade unions = comhlachtaí ar comhchineál le ceardchumainn
  2. a group of employers or trade unions = grúpa fostóirí grúpa ceardchumann
  3. the amalgamating unions, the amalgamated union = na cumainn chónascacháin, an cumann cónasctha
  4. the President of the Executive Council of the Irish Congress of Trade Unions = Uachtarán Chomhairle Feidhmiúcháin Chomhar Ceardchumann na hireann
  5. such organisations of persons representative of trade unions or bodies analagous to trade unions = cibé eagraíochtaí atá ionadaitheach do cheardchumainn do chomhlachtaí ar aon dul le ceardchumainn
  6. postal company, telecommunications company, recognised unions and staff associations, vesting day = cuideachta poist, cuideachta teileachumarsáide, cumainn agus comhlachais foirne aitheanta, dílseacháin
  7. the company shall in consultation and agreement with trade unions set up machinery for the purposes of negotiations = déanfaidh an chuideachta i gcomhairle agus i gcomhaontú le ceardchumainn sás a bhunú chun críocha caibidlí
  8. administered by a committee representative of the Irish Congress of Trade Unions, the Federated Union of Employers and the Confederation of Irish Industry = á riaradh ag coiste atá ionadaitheach do Chomhar Ceardchumann na hireann, do Chumann Cónaidhme na bhFostóirí agus do Chónaidhm Thionscail na hireann
  9. laws regulating the manner in which the right of forming associations and unions and the right of free assembly may be exercised shall contain no political, religious or class discrimination = cead aon idirdhealú maidir le polaitíocht creideamh aicmí a bheith i ndlíthe a rialaíos modh oibrithe an chirt chun comhlachais agus cumainn a bhunú agus an chirt chun teacht le chéile ar saorthionól