Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
UER
Usage
 1. the Exchequer = an Státchiste(n:)
 2. to masquerade as = téigh i riocht + gen(vi:)
 3. Chancellor of the Exchequer = seansailéir(n)
 4. Chancellor of the Exchequer = Seansailéir an Státchiste
 5. the UER Production Foundation = an Foras Táirgthe UER
 6. Exchequer borrowing requirement = riachtanas iasachta an státchiste
 7. fixed-dividend shares, the issuer, the subscriber = scaireanna dochtdíbhinne, an t-eisiúnaí, an suibscríobhaí
 8. Exchequer Bills, Agricultural Commodities Intervention Bills = Billí Státchiste, Billí Idirghabhála um Earraí Talmhaíochta
 9. varnishes and lacquers; distempers, water pigments for finishing leather = vearnaisí; laicir; leamhaolta; líocha ullmhaithe uisce a úsáidtear ag maisiú leathair
 10. copper winding wire, lacquered, varnished or enamelled (class F, grade I) = sreanga eiteáin, de chopar, vearnaiseáilte laicearaithe (aicme F, céim I)
 11. hoop and strip ... lacquered, nickel-plated, varnished, clad, parkerised, printed = fonsa agus stiall ... laicearaithe, nicilphlátáilte, vearnaiseáilte, brataithe, páircéirithe, clóite
 12. to employ a duly qualified valuer to ascertain and fix the liabilities as they may think fit = luachálaí cuí-cháilithe a fhostú chun dliteanais a fhionnadh agus a chinneadh mar is cuí leo
 13. (sheets and plates) copper-plated, artificially oxidised, lacquered, nickel-plated, varnished = (fonsa agus stiall) coparphlátáilte, ocsaídithe go saorga, laicearaithe, nicilphlátáilte, vearnaisithe
 14. furniture ... of wood, inlaid, lacquered, gilt, with appliqué work of fine wood, decorated with metal = troscán ... d'adhmad, inleagtha, laicearaithe, óraithe, le cóta d'adhmad mín, órnáidithe le miotal
 15. ... seek to meet in its public omnibus and surburban rail services within the limits of any Exchequer subvention = féachaint le freastal orthu ina sheirbhís poiblí bus agus iarnróid fho-bhailtigh a shonrú faoi theorainn aon fhóirdheontais Státchiste
 16. fees, commission or remuneration paid for the professional services of any surveyor or valuer, or accountant or legal adviser = táillí, coimisiún luach saothair a íocadh as seirbhísí gairmiúla aon suirbhéara luachálaí cuntasóra comhairleora dlí
 17. money deposited with the issuer which recognises an obligation to pay a stated amount to bearer or to order, with or without endorsement = airgead a taisceadh leis an eisitheoir a thugann aitheantas d'oibleagáid suim shonraithe a íoc le hiompróir le hordú, formhuinithe gan formhuiniú