Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Tobacco
 1.  tobac(n m4)
Usage
 1. tobacconist = tobacadóir(n)
 2. pipe tobacco = tobac píopa
 3. tobacco-pouch = púitse tobac
 4. tobacco essences = úscraí tobac
 5. tobacco extracts = tobac monaraithe; úisc agus úscraí tobac
 6. variety of tobacco = saghas (tobac)
 7. tobacco consumption = tobac a chaitheamh
 8. tobacconist's (shop) = siopa tobac(n)
 9. agglomerated tobacco = tobac tiomargtha
 10. cigarettes of dark tobacco = toitíní dúthobac
 11. cigarettes of light tobacco = toitíní geal-tobac
 12. raw or unmanufactured tobacco = tobac neamh-mhonaraithe, bruscar tobac
 13. other smoke or chewing tobacco = tobac eile lena chaitheamh ina dheatach lena chogaint
 14. reconsignment (manufactured tobacco) = athchoinsíniú (tobac monaraithe)
 15. toilet-cases, tool-cases, tobacco-pouches, sheaths, cases = cásanna maisiúcháin, cásanna uirlisí, púitsí tobac, truaillí, cásanna
 16. the Imposition of Duties (Beer, Spirits and Tobacco) Order = an tOrdú d'Fhorchur Dleachtanna (Beoir, Biotáille, Tobac)
 17. stripped or stemmed tobacco containing 10% by weight of moisture = tobac scúite díloirgnithe a bhfuil 10% de fhliuchra ann de réir meáchain
 18. hard pressed tobacco means plug, roll, twist, coil and bar tobaccoes = ciallaíonn tobac cruafháiscthe pluga, cornóg, casnóg, cuailleog agus barra tobac
 19. it does not include cut plug tobacco, tobacco flakes or tobacco mixtures = fholaíonn tobac pluga gearrtha, calóga tobac meascán tobac
 20. cigars with outer-wrapper leaf in tobacco, smoking tobacco, shredding tobacco = todóga le bileog fhillte sheachtrach tobac, tobac le caitheamh, tobac spíonta
 21. chewing tobacco and snuff, agglomerated tobacco in the form of sheets or strip = tobac le cogaint agus snaois, tobac tiomargtha i bhfoirm leathán stiallacha
 22. unmanufactured tobacco which at importation is shown to have been grown in and consigned from there = tobac neamh-mhonaraithe a suífear ar a allmhairiú gur ansin a d'fhás agus gurbh as sin a coinsíníodh é
 23. such information as they may thereby require in relation to the weights and moisture contents of stocks of tobacco = cibé faisnéis a iarrfaidh siad i ndáil le meáchain agus ceana fliuchrais na stoc tobac
 24. snuff means tobacco in powder or grain form specially prepared to be taken as snuff but not to be smoked, not offal snuff = ciallaíonn snaois tobac ina phúdar ina ghrán agus é ullmhaithe go speisialta lena ghlacadh mar shnaois agus chun a chaite ina dheatach, dramhshnaois
 25. stocks of tobacco, partially manufactured tobacco products of all descriptions which are shown to lie or be stored or kept at midnight = stoic tobac, táirgí tobac páirtmhonaraithe de gach cineál a suífear go raibh siad ina luí stóráilte ar coimeád ar uair an mheán oíche
 26. all stocks of tobacco of every description which are in the ownership or possession of a licensed manufacturer of tobacco in any place other than a bonded warehouse = na stoic tobac go léir de gach tuairisc a bheidh ar úinéireacht ina sheilbh ag monaróir ceadúnaithe tobac in aon áit seachas banna-stóras
 27. reconstituted or homogenised tobacco means tobacco (whether or not on a backing) that is made by agglomerating tobacco dust or finely divided tobacco derived from tobacco leaves or tobacco refuse = tobac athdhéanta aonghnéithithe (bíodh cúláil leis bíodh) a dhéantar trí dheannach tobac tobac míndealaithe ó dhuilleoga tobac ó iarmhar tobac a chomhdhlúthú