Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Proceedings
 1.  imeachtaí(npl fpl3)(LAW, meeting)
Usage
 1. appeal proceedings = imeachtaí achomhairc
 2. further proceedings = imeachtaí a leanfaidh ... sa chás
 3. stay of proceedings = bac ar imeachtaí
 4. the main proceedings = an phríomhchaingean
 5. criminal proceedings = imeachtaí coiriúla
 6. separate proceedings = imeachtaí ar leith
 7. nature of proceedings = nádúr na n-imeachtaí
 8. commence (proceedings) = tionscain (imeachtaí)
 9. winding-up proceedings = imeachtaí foirceanta
 10. to initiate proceedings = imeachtaí a thionscnamh
 11. proceedings for damages = imeachtaí le haghaidh damáistí
 12. enforcement proceedings = imeachtaí forghníomhaithe
 13. following proceedings... = tar éis imeachtaí...
 14. to start oral proceedings = imeachtaí ó bhéal a thionscamh
 15. record of the proceedings = taifead ar na himeachtaí
 16. proceedings governed by... = imeachtaí a rialaítear le...
 17. intervener in the proceedings = idiragraí sna himeachtaí
 18. bankruptcy or like proceedings = imeachtaí féimheachta imeachtaí n-iontamhail
 19. as a result of the proceedings = de bhun na n-imeachtaí
 20. proceedings before the chambers = imeachtaí os comhair na ndlísheomraí
 21. to intervene in the proceedings = idiragairt sna himeachtaí
 22. at any stage of the proceedings = ag céim ar bith de na himeachtaí
 23. at this stage of the proceedings = ag an gcéim seo de na himeachtaí
 24. to take infringement proceedings = imeachtaí dlí maidir le sárú a thionscnamh
 25. the essentials of the proceedings = bunús na n-imeachtaí
 26. request for a stay of proceedings = iarratas chun na himeachtaí a bhac
 27. proceedings may not be instituted = bheidh imeachtaí intionscanta
 28. proceedings for wrongful dismissal = imeachtaí mar gheall ar dhífhostú éagórach
 29. territorial insolvency proceedings = imeachtaí críochúla dócmhainneachta
 30. to be immune from legal proceedings = bheith díolmhaithe ó imeachtaí dlíthiúla
 31. independent territorial proceedings = imeachtaí críochúla neamhspleácha
 32. to institute proceedings against ... = imeachtaí a bhunú i gcoinne ...
 33. they may stay the latter proceedings = féadfaidh siad bac a chur ar na himeachtaí deireanacha sin
 34. continuance of a pending proceedings = leanúint d'imeachtaí a bheidh ar feitheamh
 35. resumption of limitation proceedings = atosú ar imeachtaí maidir le teorannú
 36. the court shall stay its proceedings = cuirfidh an chúirt bac ar a himeachtaí
 37. security for the costs of proceedings = urrús ar chostais na n-imeachtaí
 38. act giving rise to criminal proceedings = sárú ba shiocair le himeachtaí coiriúla
 39. proceedings shall be tried by a chamber = déanfaidh dlísheomra imeachtaí a éisteacht
 40. to initiate proceedings against somebody = an dlí a chur ar dhuine