Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Laboratory
 1.  saotharlann(n f2)
Usage
 1. industrial and laboratory electric furnaces = foirnéisí leictreacha tionscail agus saotharlainne
 2. industrial and laboratory furnaces and ovens = fóirnéisí agus oighinn tionscail agus saotharlainne
 3. industrial and laboratory electric furnaces, ovens = foirnéisí leictreacha tionscail agus saotharlainne, oighinn
 4. the Assistant State Chemist of the State Laboratory = Ceimiceoir Stáit Cúnta na Saotharlainne Stáit
 5. utensils and apparatus for laboratory and industrial use = gréithe agus gaireas saotharlainne agus tionscail
 6. machinery, plant and other laboratory equipment for the treatment of materials = gairis agus deiseanna chun ábhair a chóiriú
 7. laboratory, hygienic and pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated = earraí gloine saotharlainne, sláintíochta agus cósgaisíochta, bíodh bíodh siad grádaithe cailibrithe
 8. a nurse, pharmacist, health inspector, medical laboratory technician, occupational therapist = altra, poitigéir, cigire sláinte, teicneoir saotharlainne liachta, teiripí ceirde
 9. institution means any institute, college, laboratory which is wholly or partly engaged in research = ciallaíonn foras aon institiúid, coláiste, saotharlann atá ag gabháil go hiomlán go páirteach do thaighde
 10. by means of clinical or laboratory examination of individual animals or birds whether live or dead or if their carcases are of specimens taken from them = trí scrúdú clinice saotharlainne ar ainmhithe éin aonair, beo marbh, ar a n-abhlaigh ar shamplaí a baineadh astu
 11. coroners, deputy coroners, persons employed on work of a legal character, a place in which persons are kept in military custody, person in charge of a forensic science laboratory = cróinéirí, leas-chróinéirí, daoine atá fostaithe ar obair dhlí, áit ina gcoinnítear daoine i gcoimeád míleata, duine atá i gceannas saotharlainne dlí-eolaíochta