Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Chemical
 1.  ceimiceach(adj)
 2.  ceimiceán(n m1)
Usage
 1. chemical industry = tionscal na gceimiceán
 2. inorganic chemicals = ceimicigh neamhorgánacha
 3. chemical description = tuairisc cheimiceach
 4. chemical engineering = innealtóireacht cheimiceach
 5. mixed or chemical fertilisers, potassic, mixed = leasacháin mhianracha cheimiceacha, photáiseacha, measctha
 6. glassware for chemical laboratories; glass ampoules = earraí gloine le haghaidh saortharlanna ceimice; ampaill ghloine
 7. fissile chemical elements and isotopes, radio-active = dúile ceimiceacha agus iseatóipí, inscoilte, radaighníomhach
 8. residual products of the chemical or allied industries = táirgí iarmharacha leis na tionscail cheimiceacha a gcomhthionscail
 9. mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, composite = leasacháin mhianracha cheimiceacha, nitrigineacha, cumaisc
 10. ordinary newsprint made from chemical and mechanical pulp = gnáth-nuachtpháipéar arna dhéanamh as laíon ceimice meicniúil
 11. chemical, civil, electrical or mechanical engineering works = oibreacha innealtóireachta ceimice, sibhialta, leictreachais meicnice
 12. the holder or his beneficiary of a patent for a chemical product = dílseánach a chomharba i dteideal a bhfuil paitinn aige do tháirge ceimiceach
 13. sugars, chemically pure, other than sucrose, glucose and lactose = siúcraí, agus iad íon ó thaobh ceimice, seachas siúcrós, glúcós agus lachtós
 14. containers for the transport of acids and other chemical products = coimeádáin chun aigéid agus táirgí ceimice eile a iompar
 15. disinfectants or dairy detergents but excluding chemicals which are packaged = díghalráin, déiríghlantóirí ach gan ceimicigh a áireamh atá pacáistithe
 16. pulp derived by mechanical or chemical means from any fibrous vegetable mineral = laíon a baineadh ar mhodh meicniúil ceimiceach as aon ábhar plandúil snáithíneach
 17. mineral or chemical fertilisers, phosphatic, single, superphosphates of bone, mixed = leasacháin mhianracha cheimiceacha, fosfáiteach, singil, forfhosfáití de chnámh
 18. plastic materials with a basis of ethers or other chemical derivatives of cellulose = ábhair phlaisteacha agus éitear díorthaigh cheimiceacha eile ó cheallalós mar bhun leo
 19. mechanical lighters and similar lighters, including chemical and electrical lighters = lastóirí meicniúla agus lastóirí samhail, lena n-áirítear lastóirí ceimice agus lastóirí leictreacha
 20. any single chemical element or single chemical compound, as distinguished from a mixture = aon dúil shingil cheimiciúil cumasc singil ceimiciúil ar leith ó mheascán
 21. properties: physical (e.g. solubility and density) and biochemical (oxygen demand, nutrients) = airíonna: fisiciúil (e.g. tuaslagthacht agus dlús) agus bithcheimiceach (éileamh ocsaigine, cothaithigh)
 22. chemical and physical changes of the waste after release, including possible formation of new compounds = athruithe ceimiceacha agus fisiciúla an fhuíll tar éis a fhuascailte lena n-áirítear comhdhúile nua a d'fhéadfadh teacht as
 23. chemicals which are specifically designated for use in agriculture being seed dressings, herbicides, fungicides = ceimicigh atá ceaptha go sonrach le haghaidh úsáide i dtalmhaíocht mar atá síolchóirithe, lusnimheanna, múiscnimheanna
 24. no drawing or sketch other than a graphic chemical formula or a mathematical equation shall appear in the verbal part = bheidh aon líníocht léaráid seachas graf-fhoirmle cheimiceach cothromóid matamaitice le fáil ar an gcuid foclach
 25. regenerated cellulose; cellulose nitrate, cellulose acetate, cellulose ethers and other chemical derivatives of cellulose = ceallalós athghinte; níotráit cheallalóis, aicéatáit cheallalóis, éitir cheallalóis agus díorthaigh cheimiceacha eile ceallalóis
 26. Scientific Advisory Committee to examine the Toxicity and Ecotoxicity of Chemical Compounds; Scientific Committee on Toxicology = Coiste Comhairleach Eolaíoch chun tocsaineacht agus éiceatocsaineacht chomhdhúl ceimiceach a scrúdú
 27. he shall not distribute for ultimate reception through the agency of electric, magnetic, electro-magnetic, electro-chemical or electro-mechanical energy = leathfaidh lena ghlacadh faoi dheoidh le fuinneamh leictreach, maighnéadach, leictreamaighnéadach, leictriceimiceach leictrimeicniúil
 28. mechanical lighter means any mechanical, chemical or electrical article of a portable nature intended to provide a means of ignition whether by spark, flame or otherwise = ciallaíonn lastóir meicniúil aon earra meicniúil, ceimiceach leictreach atá iniompair atá ceaptha chun modh adhainte a chur ar fáil le drithle le lasair ar dhóigh eile