Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
,
Usage
 1. I am, Sir, = glac uaim, a Uachtaráin Uasail, deimhne mo mhodha fhíormhóir duit
 2. bread, ship = arán, brioscaí loinge agus gnáthearraí eile báicéirí
 3. there, there = seo, seo, seo anois(esp to child)
 4. logs, billets = spreotaí, billéid
 5. J.Brown, Esquire = an tUasal J. Brown(n:)
 6. "on tow, in tow" = ar cheann téide(US)
 7. pearls, unworked = péarlaí, neamhoibrithe
 8. scythes, sickles = speala agus corráin
 9. fly away, fly off = imigh ar eitleog(vi)
 10. here is, here are = seo
 11. ethoxyquin, E 324 = eitocsaquin, E-324
 12. fusel oil, dippel = olaí fiúsail; ola dhiopail
 13. fill it up, please = líon í, le do thoil(AUT)
 14. headbands, linings = stiallacha le haghaidh maisiúcháin inmheánaigh
 15. come round, come to = tar chugat féin(vi)(after faint, operation)
 16. top gear, high gear = ardghiar
 17. there is, there are = ann(adv)
 18. first in, first out = tús isteach-tús amach
 19. T, I, H, U sections = cruthanna T, I, H, U
 20. cotton linters, raw = lintir chadáis, amh
 21. in Summer, in Spring = sa samhradh, san earrach(indicating time: during):
 22. yes, can I help you? = is ea anois, an bhféadaim cúnamh leat?
 23. dairy produce, birds = toradh déiríochta; uibheacha éan; mil nádúrtha
 24. draft net, drift net = líon tarraingthe, sruthlíon
 25. malt, roasted or not = braich, rósta gan róstadh
 26. natural sponges, raw = spúinsí nádúrtha, amh
 27. it was fun, wasn't it = ba mhór an chuideachta or an spraoi é(in tag questions):
 28. except for, excepting = ach, diomaite de, is moite de(prep)
 29. that's enough, thanks = is leor sin, go raibh maith agat
 30. rentals, dues (films) = cíosanna, dleachtanna (scannáin)
 31. hoes, forks and rakes = grafóga, pící agus rácaí
 32. pyjamas, nightdresses = pitseámaí, gúnaí oíche
 33. he laughed, didn't he? = rinne gáire, nach ndearna?(in question tags):
 34. I would like, I'd like = ba mhaith liom
 35. since then, ever since = ó shin
 36. grapes, fresh or dried = fíonchaora, úr triomaithe
 37. spades, shovels, picks = rámhainní, sluaiste, piocóidí
 38. jute, raw or processed = siúit, amh próiseáilte
 39. special loans, rebates = iasachtaí, lacáistí speisialta
 40. he was here, apparently = is cosúil go raibh anseo, be anseo de reir cosúlachta